Edikli Güneş Enerji Santralı
Kurumsal
Kurumsal   |   Başkanlardan   |   Genel Müdürümüz   |   Misyonumuz-Vizyonumuz   |   Merkez Binamız

Güneşten Aldığımız Enerji ile Hayat Veriyoruz

2020 yılı itibariyle 91.342 MW kurulu gücü olan Türkiye elektrik enerjisi üretim altyapısının %51 gibi ( 46.500 MW ) çok yüksek bir oranı maalesef termik yani fosile dayalı kömür, doğalgaz ve petrol gibi çevreye daha az duyarlı, karbon salınımı sebebiyle ekolojik dengeyi bozan ve büyük çoğunluğunu ithal hammadde girdisi oluşturduğu için ülkemizin her sene 55-60 milyar dolar bütçe ayırdığı enerji üretim grubundan oluşmaktadır.

Güneşlenme süresi 2.663 saat ve güneş ışıma değeri 1.527 kWh/m2 ile dünyanın en önde gelen güneş enerji yatırımlarına uygun ülkesi olmasına rağmen Türkiye’deki toplam güneş enerjisi kurulu gücü maalesef 6.000 MW ile sınırlı kalmıştır.

Birleşim Grup olarak grup şirketlerimizden Edikli GES Enerji A.Ş. bünyesinde Niğde- Edikli’de 10 MWe - 15,237 MWp gücünde bir güneş enerji santralini hayata geçirerek buradan üretilecek 25 milyon kWh elektrik enerjisi ile yaklaşık 12.000 konutun elektrik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemiz ekonomisine ve ekolojisine destek vermeyi hedefliyoruz.

1 MWh elektrik enerjisini kömürden ürettiğinizde 967 kg, doğalgazdan ürettiğinizde 468 kg CO2 - karbon dioksit açığa çıktığını göz önünde bulunduracak olursak, bizim kurduğumuz tesisle her sene kömüre göre 24.175 ton ve doğalgaza göre 11.700 ton karbon emisyonunu önlemiş olacağız.

Vatanını ve doğayı seven, başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyan bireyler olarak yenilenebilir enerji alanında yapılacak yatırımların aslında birer sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyor, bu yolda Birleşim Grup çatısı altında yer alan tüm şirketlerimiz ve yeni yatırımlarımızla gücümüzü artırıp çocuklarımızın, ülkemizin ve dünyanın geleceğini daha fazla güvence altına almayı hedefliyoruz.

Edikli GES